Menu

À la carte
Menu Alacarte 09.01_Á 0
Menu Alacarte 09.01_Á 1
Menu Alacarte 09.01_Á 2
Menu Alacarte 09.01_Á 3
Menu Alacarte 09.01_Á 4
Menu Alacarte 09.01_Á 5
Menu Alacarte 09.01_Á 6
Menu Alacarte 09.01_Á 7
Menu Alacarte 09.01_Á 8
Menu Alacarte 09.01_Âu 0
Menu Alacarte 09.01_Âu 1
Menu Alacarte 09.01_Âu 2
Menu Alacarte 09.01_Âu 3
Menu Alacarte 09.01_Âu 4
À la carte
Menu Alacarte 09.01_Á 0
Menu Alacarte 09.01_Á 1
Menu Alacarte 09.01_Á 2
Menu Alacarte 09.01_Á 3
Menu Alacarte 09.01_Á 4
Menu Alacarte 09.01_Á 5
Menu Alacarte 09.01_Á 6
Menu Alacarte 09.01_Á 7
Menu Alacarte 09.01_Á 8
Menu Alacarte 09.01_Âu 0
Menu Alacarte 09.01_Âu 1
Menu Alacarte 09.01_Âu 2
Menu Alacarte 09.01_Âu 3
Menu Alacarte 09.01_Âu 4

Menu

À la carte

Thực đơn gọi món với nhiều món ngon chắt lọc tinh túy ẩm thực Tây Bắc và tinh hoa ẩm thực Á - Âu

Thời gian phục vụ: 06:00 - 22:00

Quý khách có nhu cầu đặt tiệc vui lòng liên hệ lễ tân qua số điện thoại: 0212 3766 999